STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 24 - 03 - 2023 Nghị quyết HĐQT chấp thuận giao dịch với tổ chức liên quan người nội bộ - Công ty Cp Nước Thủ Dầu Một
2 17 - 03 - 2023 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần Cty Cấp Nước Quảng Bình
3 14 - 03 - 2023 Nghị quyết HĐQT chấp thuận đầu tư mua cổ phần của Cty Cấp Thoát nước Long An
4 28 - 02 - 2023 Nghị Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương giao dịch tổ chức liên quan người nội bộ _Cty Cp Cấp nước Gia Tân
Tải tài liệu
5 10 - 02 - 2023 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần các Cty: Cty cp Đầu tư hạ tầng nước DNP Long An-Cty Cp Công trình Đô thị Châu Thành- Cty Cp Công trình Đô thị Cần Giuộc-Cty Cp nước và môi trường Bằng Tâm-Cty cp Đầu tư hạ tầng nước DNP Quảng Bình
6 06 - 02 - 2023 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần cty cp đầu tư hạ tầng nước DNP Long An
7 06 - 01 - 2023 Nghị Quyết HĐQT thống nhất chủ trương giao dịch dự kiến với người nội bộ và người có liên quan người nội bộ trong năm 2023
8 06 - 01 - 2023 Nghi Quyết HĐQT về việc giao dịch tổ chức liên quan người nội bộ
9 06 - 01 - 2023 Nghi Quyet HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022 và ĐCHĐ thường niên năm 2023
10 04 - 10 - 2022 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương bán TSCĐ đã qua sử dụng, không sử dụng, thanh lý cho các công ty liên kết , công ty con, cty liên quan