STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 28 - 07 - 2023 Nghị Quyết HĐQT thông qua việc thống nhất chủ trương giao dịch tổ chức liên quan người nội bộ -TDM
2 06 - 06 - 2023 Nghị Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023
3 05 - 06 - 2023 Nghị Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương ký hợp đồng với Cty Cp xây lắp điện Biwase
4 29 - 05 - 2023 Nghị Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương thành lập Cty TNHH MTV Tư vấn Biwase
5 21 - 04 - 2023 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần Cty CP Công trình Đô Thị Thủ Thừa
6 31 - 03 - 2023 Quyết định của HĐQT về việc thay đổi nhân sự
7 24 - 03 - 2023 Nghị quyết HĐQT chấp thuận giao dịch với tổ chức liên quan người nội bộ - Công ty Cp Nước Thủ Dầu Một
8 17 - 03 - 2023 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần Cty Cấp Nước Quảng Bình
9 14 - 03 - 2023 Nghị quyết HĐQT chấp thuận đầu tư mua cổ phần của Cty Cấp Thoát nước Long An
10 28 - 02 - 2023 Nghị Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương giao dịch tổ chức liên quan người nội bộ _Cty Cp Cấp nước Gia Tân
Tải tài liệu