STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 29 - 05 - 2023 Nghị Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương thành lập Cty TNHH MTV Tư vấn Biwase
2 21 - 04 - 2023 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần Cty CP Công trình Đô Thị Thủ Thừa
3 31 - 03 - 2023 Quyết định của HĐQT về việc thay đổi nhân sự
4 24 - 03 - 2023 Nghị quyết HĐQT chấp thuận giao dịch với tổ chức liên quan người nội bộ - Công ty Cp Nước Thủ Dầu Một
5 17 - 03 - 2023 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần Cty Cấp Nước Quảng Bình
6 14 - 03 - 2023 Nghị quyết HĐQT chấp thuận đầu tư mua cổ phần của Cty Cấp Thoát nước Long An
7 28 - 02 - 2023 Nghị Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương giao dịch tổ chức liên quan người nội bộ _Cty Cp Cấp nước Gia Tân
Tải tài liệu
8 10 - 02 - 2023 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần các Cty: Cty cp Đầu tư hạ tầng nước DNP Long An-Cty Cp Công trình Đô thị Châu Thành- Cty Cp Công trình Đô thị Cần Giuộc-Cty Cp nước và môi trường Bằng Tâm-Cty cp Đầu tư hạ tầng nước DNP Quảng Bình
9 06 - 02 - 2023 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần cty cp đầu tư hạ tầng nước DNP Long An
10 06 - 01 - 2023 Nghị Quyết HĐQT thống nhất chủ trương giao dịch dự kiến với người nội bộ và người có liên quan người nội bộ trong năm 2023