STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 27 - 01 - 2022 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương giao dịch với tổ chức liên quan người nội bộ (CTy TNHH TM N.T.P)
2 30 - 11 - 2021 Nghị Quyết HĐQT về việc chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 và ĐCHĐ thường niên năm 2022
3 26 - 10 - 2021 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc thống nhất ký kết hợp đồng với bên liên quan -Cty cp Xây lắp - Điện Biwase
4 27 - 08 - 2021 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương giao dịch tổ chức liên quan với người nội bộ
5 01 - 07 - 2021 Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty cấp nước Gia Tân
6 26 - 05 - 2021 Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo điều lệ mới
7 16 - 04 - 2021 Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
8 25 - 03 - 2021 Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP
9 22 - 12 - 2020 Nghi Quyet HĐQT về việc thống nhất kế hoạch đầu tư ống trục năm 2021 và xử lý công văn liên quan đến Công ty CP Xây Lắp -Điện Biwase
10 03 - 12 - 2020 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021