Quan hệ cổ đông

Thông tin Biwase

Với phương châm “Vì sức khỏe cộng đồng, Vì môi trường bền vững”. Mọi hoạt động của công ty đều lấy con người làm đối tượng hướng đến. Vì lẽ đó, công ty đã và đang không ngừng nỗ lực nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ ưu việt.

Tin cổ đông

14 - 06 - 2024 Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024
10 - 06 - 2024 Nghị Quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
29 - 05 - 2024 Nghị Quyết HĐQT thống nhất chủ trương giao dịch với tổ chức có liên quan: Công ty CP Nước Thủ Dầu Một và Công ty CP Nước Biwase - Long An
24 - 05 - 2024 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023
24 - 05 - 2024 Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Báo cáo kết quả phát hành và kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
24 - 05 - 2024 Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
07 - 05 - 2024 Báo cáo ECORBIT không còn là cổ đông lớn của BWE
06 - 05 - 2024 BWE: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Tấn Đức
06 - 05 - 2024 BWE: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngô Văn Lui
06 - 05 - 2024 BWE: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Mai Song Hào