Các địa chỉ liên hệ

CHI NHÁNH DỊCH VỤ ĐÔ THỊ

Địa chỉ: 808 Lý Thái Tổ - Phường Phú Tân - Tp. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương
Address: 808 LY Thai To - Phu Tan Ward - Thu Dau Mot City - Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3669 996
Fax: +84-274-3669 990

CHI NHÁNH XỬ LÝ CHẤT THẢI

Địa chỉ: Khu phố 1B - Phường Chánh Phú Hòa - Thị xã Bến Cát - Tỉnh Bình Dương
Address: 1B Hamlet - Chanh Phu Hoa Ward - Ben Cat Town - Binh Duong Province.
Tel:  +84-274-3542 906
Fax: +84-274-3542 907

CHI NHÁNH XÂY LẮP - CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN BIWASE

Địa chỉ: 303 Đường số 85 - Khu phố Tân Phú - Phường Tân Hiệp - Thị xã Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương
Address: 303 Street 85 - Tan Phu Hamlet - Tan Hiep Ward - Tan Uyen Town - Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3903 537
Fax: +84-274-3861 105