Môi trường làm việc

Đến với Biwase - ứng viên sẽ được trang bị đầy đủ các thiết bị bổ trợ cho công việc, môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, chuyên môn cao. Mọi cán bộ CNV trong Công ty đều được đối xử bình đẳng như nhau.
Môi trường làm việc

Chính sách phát triển

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là phương châm hàng đầu của Biwase. Chúng tôi luôn tạo điều kiện cho bạn phát huy tối đa năng lực thông qua các khóa đào tạo với giảng viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm.
Chính sách phát triển

Chính sách phúc lợi

Chế độ bảo hiểm
Chế độ bảo hiểm
Thưởng lễ Thưởng tết
Thưởng lễ Thưởng tết
Thưởng khi có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh
Thưởng khi có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh
Chính sách thu hút, trọng dụng và đãi ngộ người giỏi, có năng lực tốt
Chính sách thu hút, trọng dụng và đãi ngộ người giỏi, có năng lực tốt
Phúc lợi nghỉ phép
Phúc lợi nghỉ phép
Du lịch hàng năm
Du lịch hàng năm
Phúc lợi đào tạo
Phúc lợi đào tạo
Phúc lợi khác
Phúc lợi khác