1

Chứng nhận Nhịp cầu đầu tư: Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2020 và 2021

2

Danh hiệu Xuất sắc Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia số 02/2021/CTQHĐTQG ngày 29/11/2021 Các dự án thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương

3

Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 2350/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh , góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương năm 2021

4

Bằng khen UBND tỉnh Bình Phước số 2646/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 Đã có nhiều đóng góp ủng hộ trong công tác phòng chống dịch Covid - 19

5

Tri Ân UBMTTQVN tỉnh Bình Dương số ngày 3/8/2021 Đã ủng hộ 150.000 bộ test nhanh Covid - 19 (11 tỷ 250 triệu đồng)

6

Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh số 785/QĐ-UBND ngày 2/3/2021 Đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

7

Công nhận UBND tỉnh Bình Dương số 653/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 Đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2020

8

Bằng khen Hội chữ thập đỏ Việt Nam số 26/QĐ-TƯHCTĐ ngày 6/1/2021 Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 2019

9

Giấy khen Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Dương số 46/QĐ-BCĐ ngày 2/4/2021 Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện 2020

10

Giấy khen UBND Thành phố Thủ Dầu Một số 660/QĐ-UBND ngày 17/2/2021 Đã có nhiều đóng góp trong công tác thiện nguyện, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19 địa bàn TPTDM