Các địa chỉ liên hệ

CHI NHÁNH NƯỚC THẢI TÂN UYÊN

Địa chỉ: Thửa đất số 1512 tờ bản đồ số 9 - Đường Thái Hòa 80 - Tổ 7 - KP. An Thành - P. Thái Hòa - Thị xã Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương

Address: Land lot No.1512 - Map No.9 - Thai Hoa 80 Street - An Thanh Hamlet - Thai Hoa Ward - Tan Uyen Town - Binh Duong Province

Tel:  +84-274-3685 599

Fax: +84-274-3685 586

CHI NHÁNH NƯỚC THẢI THUẬN AN

Địa chỉ: 09 Đại lộ Bình Dương - Phường Vĩnh Phú - Thị xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương

Address: 09 Binh Duong Avenue - Vinh Phu Ward - Thuan An Town - Binh Duong Province

Tel:  +84-274-3785 985

Fax: +84-274-3765 801


CHI NHÁNH NƯỚC THẢI DĨ AN

Địa chỉ: 39 Đường số 10 - Khu phố Đông An - Phường Tân Đông Hiệp - Thị xã Dĩ An - Tỉnh Bình Dương

Address: 39 Street 10 - Dong An Hamlet - Tan Dong Hiep Ward - Di An Town - Binh Duong Province

Tel:  +84-274-3777 272

Fax: +84-274-3739 781

CHI NHÁNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦ DẦU MỘT

Địa chỉ: Khu phố 6 - Phường Phú Thọ - Tp. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương

Address: Hamlet No.6 - Phu Tho Ward - Thu Dau Mot City - Binh Duong Province

Tel:  +84-274-3814 083

Fax: +84-274-3814 081