HƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI

     Khi khách hàng có nhu cầu xử lý chất thải, rất đơn giản, khách hàng vui lòng thực hiện 02 bước sau:

Bước 1: Khách hàng vui lòng liên hệ một trong các địa chỉ sau để được hướng dẫn cụ thể:

    1. Phòng Kinh doanh trực thuộc Xí nghiệp Xử lý chất thải

       Địa chỉ: Khu phố 1B - Phường Chánh Phú Hòa - Thị xã Bến Cát - Tỉnh Bình Dương.

       Điện thoại: 027.6564.528 - 0274.65.64.529

     2. Phòng Trưng bày sản phẩm Biwase. Điện thoại: 0274.3897.906

Bước 2:
Khách hàng vui lòng cung cấp thông tin:

    - Điền thông tin khách hàng theo mẫu: M08-QT18-PHIEU KHAO SAT.doc” và gửi phiếu thông tin qua email: salewte@gmail.com hoặc Fax: 0650. 3542907.

    - Trong vòng 02 ngày, kể từ ngày nhận thông tin, Công ty sẽ cử nhân viên liên hệ khách hàng khảo sát, tư vấn về Hợp đồng, chi phí, thời gian thực hiện và các dịch vụ liên quan.

    Mẫu đăng ký:“M08-QT18-PHIEU KHAO SAT.doc