STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 14 - 08 - 2020 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc thông qua phương án dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020
2 03 - 06 - 2020 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc điều chỉnh phương án phát hành tăng VĐL và hồ sơ chào bán
3 13 - 05 - 2020 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc thống nhất chủ trương giao dịch bên liên quan _ Công ty cp nước Thủ Dầu Một
4 10 - 04 - 2020 Nghị quyết HĐQT Biwase về việc thành lập chi nhánh thương mại Con voi - Công ty CP Nước - Môi Trường Bình Dương
5 13 - 03 - 2020 Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức Phó TGĐ của Ông Lê Văn Gòn và bổ nhiệm Phó TGĐ Phạm Thanh Hùng.pdf
6 04 - 03 - 2020 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc giao dịch với bên liên quan người nôi bộ_ Công ty N.T.P
7 15 - 01 - 2020 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc giao dịch với bên liên quan người nôi bộ _ Công ty Quỳnh Phúc
8 12 - 11 - 2019 Nghi Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương đầu tư mở rộng, nâng công suất nhà máy nước Phước Vĩnh, nhà máy nước Dầu Tiếng; xử lý công văn của tổ chức liên quan Người nội bộ- Cty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM)
9 18 - 10 - 2019 Nghị Quyết HĐQT Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019, dự kiến chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2019 và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020
10 14 - 06 - 2019 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương đầu tư mua cổ phần Công ty Cp cấp thoát nước Bình phước