STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 16 - 11 - 2020 Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua ký kết hợp đồng vay với ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)
2 10 - 11 - 2020 Nghị Quyết HĐQT về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới
3 28 - 10 - 2020 Nghị Quyết HĐQT về việc thông báo kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020
4 22 - 10 - 2020 Đính chính nội dung công bố thông tin số 23/CBTT/2020 ngày 21/10/2020
5 21 - 10 - 2020 Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua phân phối cổ phiếu dư trong đợt đấu giá ngày 6-10-2020
6 04 - 09 - 2020 Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty Cp Xây lắp - Điện Biwase
7 04 - 09 - 2020 Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua Quy chế đấu giá cổ phiếu BWE tại Hose
8 01 - 09 - 2020 Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua giá đấu giá khởi điểm cổ phiếu Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương (BWE) tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
9 19 - 08 - 2020 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc thống nhất chủ trương giao dịch tổ chức liên quan người nội bộ_ cty cp Nước Thủ Dầu Một
10 18 - 08 - 2020 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc thống nhất thời gian thực hiện đấu giá công khai tăng vốn điều lệ