Thanh toán qua kênh trung gian

Các trung gian thanh toán hiện đang liên kết với BIWASE gồm Payoo, Momo, Vnpay, Viettelpay, VNPTpay và hệ thống Bưu điện Việt Nam (VNPOST). Hình thức thanh toán qua các trung gian thanh toán phù hợp với Khách hàng không có tài khoản tại các Ngân hàng liên kết trực tiếp với BIWASE do các trung gian thanh toán này kết nối với hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam cũng như có hệ thống điểm giao dịch liên kết rộng khắp trên toàn quốc. Ngoài ra các trung gian thanh toán này thường có các chương trình ưu đãi khi thanh toán thu hút được lượng lớn Khách hàng.

01. Thanh toán qua các ứng dụng ví điện tử

Khách hàng tải các ứng dụng Payoo, Momo, Vnpay, Viettelpay, VNPTpay từ cửa hàng ứng dụng trên điện thoại thông minh, đăng ký tài khoản, mật khẩu, liên kết với tài khoản của Quý khách tại Ngân hàng để thanh toán tiền nước.

02. THANH TOÁN TRÊN WEBSITE CÁC TRUNG GIAN THANH TOÁN

Khách hàng truy cập Website của các trung gian thanh toán, đăng ký, đăng nhập và liên kết tài khoản để thanh toán tiền nước.

03. THANH TOÁN TRỰC TIẾP TẠI CÁC ĐIỂM GIAO DỊCH

Các trung gian thanh toán đã liên kết với hàng ngàn điểm thanh toán tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng công nghệ, cửa hàng xe máy, ngân hàng, nhà thuốc…

Các điểm thanh toán có mặt ở hầu hết các địa bàn dân cư, phục vụ kể cả ngoài giờ hành chính, thứ bảy và chủ nhật nhằm hỗ trợ cho việc thanh toán luôn được tiện lợi và nhanh chóng.
Khách hàng đến các điểm giao dịch gần nhất, cung cấp Mã Danh bộ (Mã Khách hàng) và đề nghị thu hộ để được thanh toán hóa đơn tiền nước.

04. THANH TOÁN TẠI CÁC BƯU CỤC THUỘC HỆ THỐNG BƯU ĐIỆN TỈNH BÌNH DƯƠNG (VNPOST)

Khách hàng đến các Bưu cục gần nhất, cung cấp Mã Danh bộ (Mã Khách hàng) và đề nghị thu hộ để được thanh toán hóa đơn tiền nước.

05. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Hướng dẫn thanh toán qua VNpay 🡪 Xem tại đây
Hướng dẫn thanh toán qua Viettelpay 🡪 Xem tại đây
Hướng dẫn thanh toán qua VNPTpay 🡪 Xem tại đây
Hướng dẫn thanh toán qua VNPost 🡪Xem tại đây
Hướng dẫn thanh toán qua MoMo 🡪Xem tại đây
Hướng dẫn thanh toán qua Payoo 🡪 Xem tại đây

Các trung gian thanh toán liên kết với Biwase

Hướng dẫn thanh toán qua VNPAY
Hướng dẫn thanh toán qua Viettel Pay
Hướng dẫn thanh toán qua VNPT Pay
Hướng dẫn thanh toán qua VNPost
Hướng dẫn thanh toán qua MOMO
Hướng dẫn thanh toán qua Payoo

Các ngân hàng liên kết với các trung gian thanh toán

Các cửa hàng, siêu thị,… liên kết với các trung gian thanh toán