Thông báo tiếp tục phát hành HSMST và gia hạn thời điểm đóng sơ tuyển -- Gói thầu ICB/03 “Xây dựng mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt và các trạm bơm cho thị xã Thuận An”; - Gói thầu ICB/04 “Xây dựng mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt và các trạ

27 03-2014

Ban quản lý dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương đại diện cho Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Môi Trường Bình Dương (sau đây gọi là “chủ đầu tư) thông báo tiếp tục phát hành HSMST và gia hạn thời điểm đóng sơ tuyển liên quan đến 2 gói thầu dưới đây:
- Gói thầu ICB/03 “Xây dựng mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt và các trạm bơm cho thị xã Thuận An”;
- Gói thầu ICB/04 “Xây dựng mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt và các trạm bơm tại thành phố Thủ Dầu Một”.

1. Phát hành phụ lục sửa đổi nội dung Mục 4.2 (a) và 4.2 (b) của chương 3 – Tiêu chí đánh giá của HSMST.

2. Thời điểm đóng sơ tuyển: 9:00 giờ (gói ICB/04) và 14:00 giờ (gói ICB/03), ngày 25 tháng 04 năm 2014. Các công ty quan tâm có thể nhận thêm thông tin theo địa chỉ nêu trên.

Bạn vui lòng ghi rõ nguồn http://www.biwase.com.vn khi sử dụng thông tin từ website này.