Phân bón

Getting to know about composting procedure of BIWASE
17 01-2014

Getting to know about composting procedure of BIWASE

According to a statistic of the Binh Duong Environment Protection Branch, there are about 400 tons of solid waste discharged everyday, in which about 60%-70% is recycled, about 40-60 tons of harzadous waste not being collected for treatment. This amount of waste increases about 20% per year, in average, together with this, amount of uncontrolled waste also increases. In addition, awareness of waste classification from residents is not high, industrial waste is even mixed in municipal waste causing difficult for treatment process.

Cùng tìm hiểu quy trình sản xuất phân COMPOST của BIWASE
17 01-2014

Cùng tìm hiểu quy trình sản xuất phân COMPOST của BIWASE

Theo thống kê của Chi cục Bảo vệ Môi trường Bình Dương, mỗi ngày toàn tỉnh có trên dưới 400 tấn rác thải rắn thải ra, trong đó chỉ có khoảng 60% – 70% rác thải rắn được tận dụng tái chế, khoảng từ 40 – 60 tấn rác thải nguy hại chưa được thu gom xử lý. Trung bình cứ sau 1 năm lượng rác trên lại tăng trên dưới 20% ứng với nó là lượng rác thải chưa được kiểm soát cũng tăng. Một thực tế nữa là một bộ phận người dân có ý thức phân loại rác tại nguồn chưa cao, thậm chí rác thải công nghiệp trộn lẫn với rác thải sinh hoạt gây khó khăn trong quá trình xử lý.
Nhà máy sản xuất phân compost đầu tiên sắp đưa vào hoạt động tại Bình Dương
21 08-2013

Nhà máy sản xuất phân compost đầu tiên sắp đưa vào hoạt động tại Bình Dương

Khu liên hợp Xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương, tỉnh Bình Dương chuẩn bị khánh thành đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất phân compost từ rác thải sinh hoạt. Đây là dự án đầu tiên sử dụng nguồn vốn ưu đãi của chính phủ Phần Lan, do Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Môi trường Bình Dương làm Chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư cho dây chuyền sản xuất phân compost và một số phương tiện vận chuyển rác trong và ngoài nhà máy là 6,6 triệu Euro, công suất giai đoạn I là 420 tấn/ngày.
The First Composting Plant Is Going To Operate In Binh Duong
21 08-2013

The First Composting Plant Is Going To Operate In Binh Duong

South Binh Duong Solid Waste Treatment Complex project, Binh Duong province, is going to be inaugurated and a composting plant is also going to be officialy taken into operation. This is the first project carried out by Binh Duong Water Supply Sewerage Environment Co., Ltd (BIWASE) by Finland ODA. Total investment cost for composting line and some means of transport in internal and external is 6.6 Mil. Euro, capacity of phase I is 420 ton/day.

Lễ khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất phân COMPOST
12 12-2011

Lễ khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất phân COMPOST

Sáng ngày 05/12/2011 tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương (ấp 1B, xã Chánh Phú Hoà, huyện Bến Cát, Bình Dương) trực thuộc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương đã diễn ra buổi lễ động thổ xây dựng nhà máy sản xuất phân Compost thuộc dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương