Thông điệp lãnh đạo

Ông Nguyễn Văn Thiền
22 11-2022

Ông Nguyễn Văn Thiền

Trải qua chặng đường hơn 30 năm đầu tư và phát triển, khởi nghiệp từ những ngày đầu còn vô cùng khó khăn với công suất ban đầu chỉ 5.000m3/ngày đêm. Đến nay, công suất cấp nước vượt 760.000 m3/ngày đêm, tăng hơn 150 lần, CBCNV tăng 50 lần, phục vụ 100% các đô thị trong tỉnh và trên 80 xã vùng ven đô thị, nước sạch cũng đáp ứng các nhu cầu của các cơ sở sản xuất trong tỉnh với giá thành cạnh tranh nhất trong khu vực.

Với phương châm “Vì sức khỏe cộng đồng, Vì môi trường bền vững”, mọi hoạt động của Công ty đều lấy con người làm đối tượng hướng đến. Vì lẽ đó, Công ty đã và đang không ngừng nỗ lực nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ ưu việt, thân thiện môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo hướng tuần hoàn ở các lĩnh vực cấp nước, xử lý nước thải và rác thải,...