Tầm nhìn

Về cấp nước: luôn đứng đầu về chất lượng dịch vụ cấp nước
26 11-2022

Về cấp nước: luôn đứng đầu về chất lượng dịch vụ cấp nước

Là đơn vị kinh doanh nước sạch, bảo đảm cung cấp nước đầy đủ cho mọi đối tượng khách hàng với chất lượng, dịch vụ tốt nhất.
Về xử lý rác: luôn sử dụng công nghệ tối ưu, an toàn môi trường, xử lý triệt để, sạch sẽ
26 11-2022

Về xử lý rác: luôn sử dụng công nghệ tối ưu, an toàn môi trường, xử lý triệt để, sạch sẽ

Là đơn vị thu gom, xử lý, tái chế rác tốt nhất trên địa bàn Bình Dương với công nghệ xử lý hoàn hảo và tạo ra nhiều sản phẩm có ích cho xã hội; giữ vững lá cờ đầu trong ngành xử lý môi trường trên cả nước.
Về xử lý nước thải: thu gom xử lý, chất lượng cao nhất, văn minh
26 11-2022

Về xử lý nước thải: thu gom xử lý, chất lượng cao nhất, văn minh

Là đơn vị vận hành, bảo trì hệ thống thu gom xử lý nước thải tốt nhất; đảm bảo nhiều hộ dân được đấu nối hệ thống nước thải gia đình vào hệ thống chung với hệ thống thu gom tiên tiến, văn minh, chất lượng xử lý đạt chuẩn cao nhất (loại A).