Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng
26 11-2022

Chính sách chất lượng

Với trách nhiệm là người lãnh đạo cao nhất của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương, Tôi tuyên bố “chính sách chất lượng” của công ty là:

UY TÍN - NĂNG ÐỘNG - SÁNG TẠO - TỰ CHỦ
NHẰM ĐÁP ỨNG DỊCH VỤ TỐT NHẤTTHỎA MÃN YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

  • Ðảm bảo cung cấp đầy đủ các nguồn lực để thực hiện những cam kết nêu trên.
  • Công ty luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ đến với quý khách hàng là tốt nhất, lắng nghe mọi ý kiến và có sự cải tiến phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu khách hàng.
  • Thường xuyên tổ chức việc kiểm tra xem xét của lãnh đạo nhằm đảm bảo duy trì tính hiệu lực và luôn được cải tiến có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2015 và Môi trường 14.001:2015 được xây dựng và áp dụng để đáp ứng sự thỏa mãn của khách hàng là cao nhất..
  • Truyền đạt cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của Công ty thấu hiểu tầm quan trọng việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ của công ty để mọi người cùng làm tốt.