Kế hoạch đào tạo

Chương trình đào tạo năm 2020
26 01-2021

Chương trình đào tạo năm 2020

Chương trình đào tạo năm năm 2020

Chương trình đào tạo năm 2019
02 12-2019

Chương trình đào tạo năm 2019

Chương trình đào tạo năm 2019

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2018
01 02-2018

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2018

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2018

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2017
08 11-2017

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2017

Kế hoạch đào tạo năm 2017

KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
24 03-2014

KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Sáng nay, 24/3/2014, tại nhà máy xử lý nước thải Thủ Dầu Một đã khai giảng "khoá đào tạo vận hành- bảo dưỡng Công nghệ xử lý nước thải" do Tập đoàn Xylem với các chuyên gia đến từ Mỹ và Singapore hướng dẫn.

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2014
21 02-2014

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2014

Kế hoạch đào tạo năm 2014