Cấp nước an toàn

Cấp nước an toàn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
19 12-2013

Cấp nước an toàn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

Cấp nước an toàn là việc cung cấp nước ổn định, duy trì đủ áp lực, liên tục, đủ lượng nước, đảm bảo chất lượng nước theo quy chuẩn quy định. Bảo đảm cấp nước an toàn là những hoạt động nhằm giảm thiểu, loại bỏ, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro gây mất an toàn cấp nước từ nguồn nước qua các công đoạn thu nước, xử lý, dự trữ và phân phối đến khách hàng sử dụng nước.

Triển khai kế hoạch cấp nước an toàn giai đoạn 3
19 12-2013

Triển khai kế hoạch cấp nước an toàn giai đoạn 3

Thực hiện việc hỗ trợ các công ty cấp nước đô thị Việt Nam triển khai mở rộng “Kế hoạch cấp nước an toàn”, Hội Cấp thoát nước Việt Nam với sự hỗ trợ từ Tổ chức Y tế Thế giới đã triển khai các hoạt động Kế hoạch Cấp nước an toàn giai đoạn 3.