Thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần BWE

05 07-2024

Căn cứ Đơn cớ mất và Đơn đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu Cổ phần của cổ đông. Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương  xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

1. Tên cổ đông: Dương Thị Ái Vân

 • Số CMND: 280867040 Ngày cấp: 20/11/2014 Nơi cấp: CA Bình Dương
 • Địa chỉ: 1504 Đại lộ Bình Dương, Khu 6, Phường Đinh Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Số lượng cổ phần sở hữu: 5.600 cổ phần
   Bằng chữ: Năm ngàn sáu trăm cổ phần.

  2. Tên cổ đông: Nguyễn Văn Vỹ

 • Số CMND: 281237073 Ngày cấp: 21/9/2015 Nơi cấp: CA Bình Dương
 • Địa chỉ: Ấp 1, Tân Thành, Bắc Tân Uyên, Bình Dương
 • Số lượng cổ phần sở hữu: 2.400 cổ phần
   Bằng chữ: Hai ngàn bốn trăm cổ phần.

  3. Tên cổ đông: Cao Thế Hùng

 • Số CMND: 280526633 Ngày cấp: 31/10/2007 Nơi cấp: CA Bình Dương
 • Địa chỉ: Ấp 1, Tân Thành, Bắc Tân Uyên, Bình Dương
 • Số lượng cổ phần sở hữu: 2.600 cổ phần
   Bằng chữ: Hai ngàn sáu trăm cổ phần.

 

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên nêu trên, Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông nêu trên theo quy định của Pháp luật. 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương

11 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0919 379 323 - Trang (Ms)