Giới thiệu nhân sự HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

10 12-2016

THÔNG BÁO

Giới thiệu nhân sự HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

  • Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương được thông qua ngày 22/09/2016;
  • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700145694 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 30/09/2016,

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương (BIWASE) xin thông báo:

Kể từ ngày 01/10/2016, tên Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Môi Trường Bình Dương sẽ đổi thành Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương (tên viết tắt là BIWASE) và ban lãnh đạo mới gồm những ông/bà có tên sau :

TT

Họ & Tên

Chức vụ trước đây

Chức vụ hiện tại

1

Ông Nguyễn Văn Thiền

Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng GĐ

Chủ tịch HĐQT

2

Ông Trần Chiến Công

Thành viên HĐTV, P.Tổng GĐ

Thành viên HĐQT, Tổng GĐ

3

Ông Dương Hoàng Sơn

Thành viên HĐTV, P.Tổng GĐ

Thành viên HĐQT, P.Tổng GĐ

4

Bà Nguyễn Thị Thu Vân

P.Tổng Giám đốc

Thành viên HĐQT, P.Tổng GĐ

5

Ông Lê Văn Gòn

P.Tổng Giám đốc

P. Tổng Giám đốc

6

Ông Ngô Văn Lui

P.Tổng Giám đốc

P. Tổng Giám đốc

7

Ông Trần Tấn Đức

Kế toán trưởng

Kế toán trưởng

8

Bà Dương Anh Thư

Trưởng Ban kiểm soát

Trưởng Ban kiểm soát

9

Bà Trần Thị Kim Oanh

Kế toán viên

Thành viên Ban kiểm soát

Trân trọng.