STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 22 - 12 - 2020 Nghi Quyet HĐQT về việc thống nhất kế hoạch đầu tư ống trục năm 2021 và xử lý công văn liên quan đến Công ty CP Xây Lắp -Điện Biwase
2 03 - 12 - 2020 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021
3 16 - 11 - 2020 Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua ký kết hợp đồng vay với ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)
4 10 - 11 - 2020 Nghị Quyết HĐQT về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới
5 28 - 10 - 2020 Nghị Quyết HĐQT về việc thông báo kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020
6 22 - 10 - 2020 Đính chính nội dung công bố thông tin số 23/CBTT/2020 ngày 21/10/2020
7 21 - 10 - 2020 Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua phân phối cổ phiếu dư trong đợt đấu giá ngày 6-10-2020
8 04 - 09 - 2020 Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty Cp Xây lắp - Điện Biwase
9 04 - 09 - 2020 Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua Quy chế đấu giá cổ phiếu BWE tại Hose
10 01 - 09 - 2020 Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua giá đấu giá khởi điểm cổ phiếu Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương (BWE) tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)