STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 12 - 11 - 2019 Nghi Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương đầu tư mở rộng, nâng công suất nhà máy nước Phước Vĩnh, nhà máy nước Dầu Tiếng; xử lý công văn của tổ chức liên quan Người nội bộ- Cty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM)
2 18 - 10 - 2019 Nghị Quyết HĐQT Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019, dự kiến chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2019 và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020
3 14 - 06 - 2019 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương đầu tư mua cổ phần Công ty Cp cấp thoát nước Bình phước
4 12 - 06 - 2019 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất hoạt động kinh doanh 5 tháng đầu năm và phương hướng cho 7 tháng tiếp theo; Thống nhất công văn 128/CPNTDM của công ty Cp nước Thủ Dầu Một
5 16 - 03 - 2019 Nghị Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương ký kết hợp đồng với tổ chức có liên quan người nội bộ
6 28 - 01 - 2019 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương thành lập các chi nhánh trực thuộc Biwase (thực hiện chuyển đổi các địa điểm kinh doanh thành chi nhánh)
7 15 - 01 - 2019 Nghị Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương thành lập chi nhánh Nước thải Tân Uyên Trực thuộc Biwase
8 02 - 01 - 2019 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chuyển đổi xí nghiệp xử lý chất thải ( giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh) thành Chi nhánh xử lý chất thải ( Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh) trực thuộc công ty Cp nước - môi trường Bình Dương