STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 09 - 11 - 2017 Công văn đính chính nội dung Biên bản và Nghị Quyết HĐQT ngày 06/11/2017
2 06 - 11 - 2017 Biên bản và Nghị Quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2017
3 24 - 10 - 2017 Biên bản và Nghị Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương kết hợp đồng giao dịch giữa Biwase và người liên quan ngày 23/10/2017
4 29 - 08 - 2017 Biên bản và Nghị Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương kết hợp đồng giao dịch giữa Biwase và người liên quan
5 22 - 08 - 2017 Biên bản và Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc ký kết hợp đồng giữa Biwase và người có liên quan
6 17 - 08 - 2017 Biên bản và Nghị Quyết HĐQT về việc lựa chọn đối tượng mua cổ phần thoái vốn nhà nước tại Biwase