Quan hệ cổ đông

Thông tin Biwase

Với phương châm “Vì sức khỏe cộng đồng, Vì môi trường bền vững”. Mọi hoạt động của công ty đều lấy con người làm đối tượng hướng đến. Vì lẽ đó, công ty đã và đang không ngừng nỗ lực nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ ưu việt.

Tin cổ đông

21 - 08 - 2023 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn trong đợt phát hành tăng VĐL từ 1.500 ty lên 1.875 tỷ ( Đã kiểm toán)
18 - 08 - 2023 Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2023
18 - 08 - 2023 Báo cáo tài chính Riêng soát xét 6 tháng năm 2023
28 - 07 - 2023 Nghị Quyết HĐQT thông qua việc thống nhất chủ trương giao dịch tổ chức liên quan người nội bộ -TDM
26 - 07 - 2023 Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023
26 - 07 - 2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 -2023
26 - 07 - 2023 Báo cáo tài chính Riêng Quý 2 -2023 và giải trình chênh lệch LNST
23 - 06 - 2023 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Cty TNHH MTV Tư vấn Biwase (100% sở hữu của Biwase)
21 - 06 - 2023 Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC cho niên độ kế toán 2023 với hãng kiểm toán AASC
06 - 06 - 2023 Nghị Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023