Quan hệ cổ đông

Thông tin Biwase

Với phương châm “Vì sức khỏe cộng đồng, Vì môi trường bền vững”. Mọi hoạt động của công ty đều lấy con người làm đối tượng hướng đến. Vì lẽ đó, công ty đã và đang không ngừng nỗ lực nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ ưu việt.

Tin cổ đông

09 - 11 - 2023 Nghị Quyết HĐQT - thông qua chủ trương giao dịch với tổ chức liên quan người nội bộ - Cty cp xây lắp cơ điện Biwase
04 - 11 - 2023 Báo cáo tinh hình sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu năm 2020 theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra cổ phiếu ra công chúng số 153/GCN-UBCK ngày 03-08-2020
25 - 10 - 2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3-2023
25 - 10 - 2023 Báo cáo tài chính riêng quý 3 -2023
21 - 08 - 2023 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn trong đợt phát hành tăng VĐL từ 1.500 ty lên 1.875 tỷ ( Đã kiểm toán)
18 - 08 - 2023 Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2023
18 - 08 - 2023 Báo cáo tài chính Riêng soát xét 6 tháng năm 2023
28 - 07 - 2023 Nghị Quyết HĐQT thông qua việc thống nhất chủ trương giao dịch tổ chức liên quan người nội bộ -TDM
26 - 07 - 2023 Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023
26 - 07 - 2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 -2023