STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 22 - 10 - 2018 Báo cáo tài chính Quý 3 - 2018: BCTC riêng cty mẹ + Giải trình
2 22 - 10 - 2018 Báo cáo tài chính Quý 3-2018: BCTC hợp nhất
3 23 - 08 - 2018 Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2018
4 23 - 08 - 2018 Công văn giải trình về kết luận của kiểm toán cho BCTC riêng và BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2018
5 21 - 08 - 2018 Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2018_ BC riêng công ty mẹ
6 27 - 07 - 2018 Báo cáo tài chính quý 2-2018 (toàn công ty) + Giải trình
7 27 - 07 - 2018 Báo cáo tài chính quý 2-2018 (hợp nhất)
8 23 - 04 - 2018 BCTC hợp nhất quý I/2018
9 20 - 04 - 2018 Báo cáo tài chính Qúy I/2018_Báo cáo riêng công ty mẹ
10 05 - 03 - 2018 Báo cáo tổng hợp_BCTC năm 2017