STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 15 - 11 - 2021 Báo cáo tình hình sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành 5.4tr cổ phiếu ESOP năm 2021
2 04 - 11 - 2021 Báo cáo tình hình sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành 37.5tr cổ phiếu năm 2020
3 14 - 07 - 2021 Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021
4 04 - 05 - 2021 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 153/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 03/08/2020
5 19 - 03 - 2021 Báo cáo thường niên năm 2020
6 29 - 01 - 2021 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020