STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 21 - 08 - 2023 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn trong đợt phát hành tăng VĐL từ 1.500 ty lên 1.875 tỷ ( Đã kiểm toán)
2 23 - 06 - 2023 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Cty TNHH MTV Tư vấn Biwase (100% sở hữu của Biwase)
3 21 - 06 - 2023 Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC cho niên độ kế toán 2023 với hãng kiểm toán AASC
4 21 - 04 - 2023 Cập nhật giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần thứ 18)
5 01 - 04 - 2023 Thông báo về việc thay đổi nhân sự theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023
6 09 - 03 - 2023 Đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên ban kiểm soát của bà Tăng Tố Vân