STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 20 - 11 - 2019 Thông báo về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông Biwase
2 04 - 06 - 2019 Quyết định thôi giữ chức vụ của Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Phó Tổng giám đốc tại Biwase chuyển công tác và nhận bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương
3 23 - 05 - 2019 hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2019 của Biwase và hãng kiểm toán AASC
4 12 - 04 - 2019 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Biwase thay đổi lần thứ 13 -Bổ sung người đại diện pháp luật
5 04 - 03 - 2019 Thông báo giấy phép đăng ký hoạt động của 14 chi nhánh trực thuộc biwase ( chuyển đổi từ 14 xí nghiệp - địa điểm kinh doanh)
6 28 - 01 - 2019 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh nước thải Tân Uyên
7 14 - 01 - 2019 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh xử lý chất thải trực thuộc Biwase