Tạm ngưng cung cấp nước khu vực TDM : Khu Biệt Thự Thành Lễ, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Chánh Mỹ

20 12-2023

Thông báo khác