Tạm ngưng cung cấp nước khu vực TDM : Đường Tỉnh Lộ 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi và các đường (hẻm) giao nhau. Đường Nguyễn Thị Nghiêm, đường số 183,184,185,186, Khu tập thể Sĩ Quan Công Binh, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi

20 12-2023

Thông báo khác