Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Tân Uyên : Đường ĐH411, thị Trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên Tỉnh BD (bên trái tuyến đoạn từ đường Tân Thành 32 đến đường Tân Thành 28)

17 11-2023

Thông báo khác