Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Tân Uyên : Bên trái đường ĐH.418, đường Khánh Bình 45, P. Khánh Bình, TP. Tân Uyên, Tỉnh BD

16 09-2023

Thông báo khác