Tạm ngưng cung cấp nước khu vực KLH : KDC Hòa Lợi, Khu Suncasa Hòa lợi, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dần Một

20 03-2024

Thông báo khác