Tạm ngưng cung cấp nước khu vực KLH : Đường Tạo Lực 4 (đoạn từ đường Huỳnh Văn Luỹ đến đường Võ Nguyên Giáp), P. Hoà Phú, TP.TDM

19 09-2023

Thông báo khác