Tạm ngưng cung cấp nước khu vực KLH : Đường số 3 (đoạn từ đường DC1 đến cuối đường) KCN Sóng Thần 3

01 12-2023

Thông báo khác