Tạm ngưng cung cấp nước khu vực KLH : Đường S1 (đoạn từ đường TC2 đến đường TC3), KDC Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Tx. Bến Cát

23 04-2024

Thông báo khác