Tạm ngưng cung cấp nước khu vực KLH : Đường NA6 (đoạn từ đường DA1-2 đến đường DA3), KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát

19 01-2024

Thông báo khác