Tạm ngưng cung cấp nước khu vực KLH : Đường NA4 (đoạn từ đường DA4 đến đường DA5), KCN Mỹ Phước 3

06 06-2024

Thông báo khác