Tạm ngưng cung cấp nước khu vực KLH: đường Đại lộ Bình Dương (từ ngã tư ĐLBD-TC2 đến ngã ba Bến Cát và toàn bộ khu vực trung tâm, Tp.Bến Cát)

05 07-2024

Thông báo khác