Tạm ngưng cung cấp nước khu vực KLH : Đường Đại lộ Bình Dương ( đoạn từ TC2 đến Cầu Quan), Phường Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát

25 10-2023

Thông báo khác