Tạm ngưng cung cấp nước khu vực KLH : Các tuyến ống thuộc KCN Mapletree, Phường Hòa Phú, TP.TDM

25 04-2024

Thông báo khác