Tạm ngưng cung cấp nước khu vực KLH : Bên trái đường Vĩnh Tân 21 (đoạn từ đường ĐT742 đến cuối tuyến), Khu phố 4, Phường Vĩnh Tân , Thành Phố Tân Uyên

28 02-2024

Thông báo khác