Tạm ngưng cung cấp nước khu vực KLH : Bên trái đường Đại lộ Bình Dương (đoạn từ KDC Thịnh Gia đến đường Cầu Mắm), Khu phố 4, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát

05 01-2024

Thông báo khác