Tạm ngưng cung cấp nước khu vực KLH : Bên trái đường DA1 (đoạn từ đường NA1 đến đường NA2), KCN Mỹ Phước 4, Phường Thới Hòa, Tx. Bến Cát

25 04-2024

Thông báo khác