Tạm ngưng cung cấp nước khu vực KLH : Bên phải đường N2 (đoạn từ đường số 4 đến Công ty TNHH Jingtai) KCN Sóng Thần 3

31 10-2023

Thông báo khác