Tạm ngưng cung cấp nước khu vực KLH : Bên phải đường DA1.2 (đoạn từ vòng xoay Mỹ Phước 2 đến đường TC1), KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Tx. Bến Cát

22 04-2024

Thông báo khác