Tạm ngưng cung cấp nước khu vực KLH : Bên phải đường D6 (đoạn từ đường N7 đến cuối tuyến), Cụm Công nghiệp Phú Chánh 1, Phường Phú Chánh, Thành phố Tân Uyên

01 02-2024

Thông báo khác