Tạm ngưng cung cấp nước khu vực KLH: Bên phải đường N6 (đoạn từ đường D1 đến đường D15), KCN Mỹ Phước 1

17 02-2024

Thông báo khác